De “Bruine” Zeilvaart

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]D[/mk_dropcaps]

De bruine vloot is de aanduiding voor de professionele passagiersvaart (chartervaart) met traditionele zeilschepen en motorschepen in Nederland.

De vloot bestaat uit meer dan 500 schepen, waarmee in het verleden vracht werd vervoerd. Met deze schepen kunnen tegenwoordig vaarvakanties gemaakt worden variërend van één dag tot meer dan vier weken. De term verwijst naar de oorspronkelijke kleur van de zeilen op deze schepen. De kleur ontstond door het tanen van de zeilen met cachou.

De meeste van deze schepen zijn van het type platbodem en rondbouw, maar ook andere types als de rivierklipper worden daarbij geteld. Vaak worden alle varende monumentengezien als “Bruine vloot”, maar zeker niet alle historische schepen worden nog beroepsmatig gebruikt. Schepen van de vloot varen voornamelijk op het Markermeer, het IJsselmeeren de Waddenzee.

.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Harlinger vloot De Harlinger vloot heeft, zoals aangeduid, Harlingen als haar thuishaven. Naast Harlingen vindt u de bruine zeilen ook in de prachtige haventjes rondom het IJsselmeer.[/mk_blockquote]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Het Rijsterbos

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]H[/mk_dropcaps]

Het Rysterbosk is één van de bekendste wandelbossen in Fryslân. Het is een groots wandelbos in het golvende Gaasterland. Majestueuze beuken en eiken houden de wacht over de belangrijkste slagader ‘de Murnserleane’ in het bos. Ruim honderdduizend voeten betreden jaarlijks dit wandelpad. Van kleine kindervoetjes tot fanatieke wandelaars. Allemaal maken ze een mooie tocht over de adellijke hoofdlaan, met als beloning het indrukwekkende uitzicht over het IJsselmeer bij Mirns.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Murnserleane: De Murnserleane wordt ook wel de Kalverstraat van Gaasterland genoemd. Op een mooie voorjaarsdag steekt hier het frisgroene blad af tegen de donkere beukenbast en genieten heel veel wandelaars van dit sfeervolle bos.[/mk_blockquote]

De immense beuken en eiken vertellen een verhaal in dit bos. De eeuwenoude bomen hebben sinds de aanleg van het Rysterbosk veel meegemaakt. Zo werd het oude landgoed inzet als tabaksplantage en voor de leerlooierij. Ook verrees er een mooi vredestempeltje in het bos en kende het bos donkere tijden toen in de Tweede Wereldoorlog een aantal V2-rakketten vanuit het bos werden gelanceerd. Naast de historie is dit bos qua natuur ook heel divers. Van honderden paddenstoelen in de herfst tot prachtige dassenburchten. Je vindt het allemaal in het Rysterbosk.

(Bron: It Fryske Gea | foto: Signumphoto)

Terug naar de kust

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]I[/mk_dropcaps]

Ik weet niet wat het is maar er is iets mis. Hoe zou dat komen 
’t Liefst loop ik alleen, niemand om me heen 
In mezelf te dromen 
’k Wil terug naar de kust 
Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust 
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m’n jeugd voorbijging 

’k Voel me hier niet goed waar ik wonen moet 
Tussen al die mensen 
Laat me nu maar gaan achter de meeuwen aan 
En mijn vage wensen 
’k Wil terug naar de kust 
Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust 
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m’n jeugd voorbijging 

Oh, hoe kom ik hier vandaan 
Was ik maar niet weggegaan 
’k Hoor de branding in m’n hoofd 
Had ik eerder maar geloofd 
Wat die stem toen heeft voorspeld 
Dat geluk verdwijnt voor geld 
Mist en regen, westenwind 
Zeg mij of ik ‘t ooit weer vind 

Ik wil terug naar de kust 
Heel ongerust 
Zoek ik de weg naar de kust 
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m’n jeugd voorbij ging 

Oh, hoe kom ik hier vandaan 
Was ik maar niet weggegaan 
’k Hoor de branding in m’n hoofd 
Had ik eerder maar geloofd 
Wat die stem toen heeft voorspeld 
Dat geluk verdwijnt voor geld 
Mist en regen, westenwind 
Zeg mij of ik ‘t ooit weer vind 
Mist en regen, westenwind 
Zeg mij of ik ‘t ooit weer vind. Maggie McNeal.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]In de verte: ‘s Avonds, bij de ondergaande zon, onder het genot van een fris drankje en een zwoele, geurige zeebries. [/mk_blockquote]

De kust van Harlingen kenmerkt zich voornamelijk door de lange, eentonige dijk van Zurich tot en met Holwerd. Slechts een klein stukje bij Harlingen is omgetoverd naar een strand met heuse duinen die langs natuurlijke weg zijn ontstaan. Bij de gratie van de waddenclub kan men genieten van strand, zee en zon. Bruin worden kan men hier ook zonder de zon, ook met dank aan de waddenclub.

(Bron: | foto: Signumphoto)

Het strand van Harlingen

strand van harlingen
[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]T[/mk_dropcaps]

Terwijl onze baggeraars overal in de wereld de prachtigste beachparadijzen aanleggen, rommelen we in Harlingen wat aan met een stukje zand dat we “strand” noemen. En inderdaad tussen de rommel en rotzooi ligt zo hier en daar en lapje zand ter grootte van een handdoek.

Omdat er nogal wat clubjes zijn die met man en macht de waddenzee zeggen te beschermen is het ook onmogelijk om maar enigzins plannen te bedenken voor een mooie toeristische trekpleister. De overbeschermende maatregelen om de waddenzee tegen van alles en nog wat te beschermen heeft er in geresulteerd dat vanaf Holwerd tot aan Zurich de meest saaie en dooie kuststrook is ontstaan die we in ons maritieme landje maar kunnen bedenken.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Zeehonden kijken: De zeehond ligt gezapig zonnend op z’n zandplaatje vlak onder Vlieland terwijl onze jachtvliegtuigen af en aan vliegen. De zeehond knipoogt intussen naar de zon en ziet de straaljagers overvliegen. Veel indruk maken ze niet op de alom aanwezige beesten. De natuur is er aan gewend in tegenstelling tot de mens die zich zorgen maakt over hun leefbaarheid en regelmatig hun slaap en rust verstoort om verschrikkelijk belangrijk onderzoek te doen.[/mk_blockquote]

De Waddenzee

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]W[/mk_dropcaps]

Waddenzee is werelderfgoed. De Waddenzee is het grootste getijdensysteem ter wereld, waar natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden. Het gebied strekt zich uit langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Vanwege zijn wereldwijd unieke geologische en ecologische waarden staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Nergens anders bestaat er zo’n dynamisch landschap met een veelheid aan leefgebieden die gevormd zijn door wind en getijden. De biodiversiteit op wereldschaal is afhankelijk van de Waddenzee.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Werelderfgoed: Vanwege zijn wereldwijd unieke geologische en ecologische waarden staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. [/mk_blockquote]

De leefgebieden van de Waddenzee laten op een fascinerende manier zien hoe fysieke krachten en biologische activiteiten op elkaar inwerken en daarmee de voorwaarden scheppen voor leven in een kwetsbare omgeving. Deze habitats vormen een complex systeem dwars door verschillende milieugradiënten heen, zoals diepte en zoutgehalte, hoogte en droogte, blootstelling aan hydrodynamische factoren en wind, en door organismen gevormde ondergrond. Alles bij elkaar vormt dit een onvervangbaar getuigenis van vroegere en nog steeds aanhoudende dynamische aanpassingen van planten, dieren en hun kustomgevingen aan wereldwijde veranderingen. Ondanks de kwetsbaarheid van het gebied is de productiviteit van biomassa een van de hoogste ter wereld  en zorgt daarmee voor een groot voedselaanbod voor vissen, zeehonden en vogels.

(Bron: Waddenzee.nl| foto: Signumphoto)

Firdgum

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]F[/mk_dropcaps]

Firdgum is ontstaan op een kwelderwal. Deze natuurlijke hoogte heeft in veel opzichten het ontstaan van het cultuurlandschap in deze streek bepaald. Kenmerkend voor Firdgum zijn de verschillende terpen langs de Hearewei, die bovenop de kwelderwal zijn opgeworpen. De huidige dorpskern ligt ter hoogte van de kruising tussen Hearewei en de Camstrawei. Laatstgenoemde weg loopt haaks op de kwelderwal als een splijtende as door de lengte van het dorpsgebied vanaf de Ried (hier nog Mienskarleane) tot aan de kust.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]6 terpen Firdgum telt zo’n honderd inwoners en maar liefst zes terpen. Het dorpsgebied van Firdgum wordt ten westen en oosten ingeklemd door de grotere dorpen Tzummarum en Minnertsga. Noordelijk loopt het smalle dorpsgebied tot aan de waddenkust. [/mk_blockquote]

Alle 6 terpen zijn rijksmonument. Blikvanger is de 13de eeuwse kerktoren met klok uit 1471. De toren hoorde bij de hervormde kerk die in 1794 werd afgebroken. Ook bijzonder is het gereconstrueerde ‘zodenhuis’ met zijn muren van graszoden. Ooit gebruikelijk bouwmateriaal in het terpengebied.

(Bron: Terpenenwierdenland | foto: Signumphoto)

De Noorderpier

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]D[/mk_dropcaps]

De Noorderpier van Harlingen loopt vanaf de nieuwe industriehaven tot aan de havenmonding. De pier is toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Vanaf de pier zijn op heldere dagen de eilanden Vlieland en Terschelling goed zichtbaar.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Begroeing:  Op de kop van de pier is een extra strekdam van betonblokken aangelegd voor het reguleren van de (slib)stroming langs de haveningang. De kom die daardoor is ontstaan bevat één van de mooiste strandjes van Harlingen.[/mk_blockquote]

De Noorderpier beschermt de haven van Harlingen niet alleen tegen al te hoog water maar ook als vaarbegeleiding naar de nieuwe vissershaven. Het gevolg is een slingerend “kanaal” waar de grotere schepen alleen met sleepbegeleiding doorvaart hebben. Een nieuwe haveningang zal er echter met de aanwezigheid van een waddenclub in de havenstad voorlopig wel niet inzitten.

(Bron: | foto: Signumphoto)

De Hoarnestreek (commando’s)

[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]D[/mk_dropcaps]

De Hoarnestreek, een kilometerslange weg van Harlingen naar Franekeradeel en verder. Aan deze weg liggen de biologische boerderijen die een groot deel van de Nederlandsche Biologische markt bedienen. Hierlangs fietsen met een fietstas kan geen kwaad omdat er veel biologische produkten langs de weg verkocht worden.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Biologisch: De Hoarnestreek ligt vlak langs de waddenzeedijk.[/mk_blockquote]

Langzamerhand begint de streek te lijken op de glazen stad in het westen. Glazen dorp zou van toepassing kunnen zijn omdat steeds meer glastuinbouw hier start en succesvol zaken kan doen.(Bron: It Fryske Gea | foto: Signumphoto)

Het gemeentehuis

Gemeentehuis van Harlingen
[mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”50″ background_color=”#ffc100″ text_color=”#000000″]H[/mk_dropcaps]

Het stadhuis werd in 1730 door stadsbouwmeester Hendrik Jacobs Norel gebouwd in Lodewijk XIV-stijl. In 1756 werd het achter de nieuwbouw gelegen, uit de 16e eeuw stammend, bouwdeel vervangen door een nieuwe vleugel. De eveneens uit die tijd stammende toren bleef gehandhaafd. Aan de voorzijde heeft de gevel een balkon en een verguld beeld van Michaël, de beschermheilige van de stad Harlingen. Het beeld werd gemaakt door Gerbrandus van der Haven.

De raadhuistoren werd in 1933 grotendeels werd vernieuwd. Na een brand in 1974 werd de toren in 1975 herbouwd. De toren heeft een gevelsteen (afkomstig van de in 1896 afgebroken Westerkerk) met eveneens een afbeelding van de aartsengel Michaël. Er hangen klokken van onder meer Jacob Noteman en Petrus Overney.

[mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” font_size_combat=”true” text_size=”22″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]Stadhuis Het Stadhuis van Harlingen staat aan de zuidzijde van de Noorderhaven tegenover de Raadhuisbrug in Harlingen in de Nederlandse provincie Friesland.[/mk_blockquote]

In de burgemeesterskamer bevindt zich een schoorsteenstuk met een voorstelling van Aeneas en Anchises. In één van de kamers – de oude trouwzaal bevinden zich ingelijste behangschilderingen met stadsgezichten, geschilderd door Nicolaas Baur. Deze schilderingen behoorden oorspronkelijk niet tot het interieur van het stadhuis, maar zijn afkomstig uit een woning in de stad. In deze zaal bevindt zich tevens een 18e-eeuws schoorsteenstuk uitgevoerd als grisaille.